Strata netto Biotonu wyniosła 3,01 mln zł w I poł. br. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Bioton odnotował 3,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,13 mln zł wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,18 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 190,35 mln zł rok wcześniej.

"Wyłączając przychody i koszty w okresie porównawczym grupy kapitałowej MJ Bioton Life Sciences Ltd, które w 2015 r. były konsolidowane metodą pełną, a od 01.01.2016 r. wynik grupy MJ ujmowany jest metodą praw własności, przychody ze sprzedaży wzrosły o 17%. Grupa kapitałowa SciGen Ltd zanotowała wzrost przychodów o 15%, a spółki Pharmatex S.r.l. i Fisiopharma S.r.l. o 5% w porównaniu do I półrocza 2015 r. W strukturze sprzedaży grupy 46% stanowiła sprzedaż insulin, 21% antybiotyki, 11% hormon wzrostu oraz 22% sprzedaż pozostałych produktów przez spółkę i grupę kapitałową SciGen Ltd. Wzrost był wynikiem wyższej sprzedaży spółki, grupy kapitałowej SciGen oraz spółek włoskich. " - podała spółka.

Na koniec I półrocza 2016 r. grupa osiągnęła zysk brutto na sprzedaży na poziomie 82 962 tys. zł, wyższy o 8 603 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po wyłączeniu grupy MJ w okresie porównawczym zysk był wyższy o 11 644 tys. zł. W ujęciu procentowym marża brutto wyniosła 46% i była wyższa o 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, podano także.

Koszty ogólnego zarządu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 28 009 tys. zł i spadły o 3% r/r. Po wyłączeniu grupy MJ w okresie porównawczym koszty wzrosły o 4%, głównie w grupie SciGen i spółkach włoskich.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2016 r. wyniósł 5,51 mln zł wobec 52,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)