Zysk operacyjny wyniósł 2,92 mln zł wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,14 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 34,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 1,42 mln zł wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Krynicki Recykling jest największą w Polsce firmą przetwarzającą i uzdatniającą stłuczką szklaną, jest też liderem w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu szkła. Od 2010 roku spółka jest notowana na GPW.

(ISBnews)