"Wstępny projekt budżetu na 2017 rok zakłada optymistyczny poziom przychodów podatkowych, dzięki któremu osiągnięty zostać ma cel deficytu sektora finansów publicznych" - napisano w raporcie Fitch.

"Choć sądzimy, że kryteria deficytu UE pozostają silną kotwicą dla polityki fiskalnej, to budżet wskazuje ryzyko pogorszenia sytuacji fiskalnej" - dodano.

W ocenie Fitch budżetowe założenia dotyczące przychodów podatkowych są zbyt optymistyczne.

"Wzrost PKB będzie zapewne niższy od szacunków rządu, wpływając na dochody podatkowe w bazowym scenariuszu budżetowym. Pomimo rewizji w dół względem poprzednich prognoz rządowych, założenia makroekonomiczne zawarte w budżecie pozostają nieco wyższe od szacunków Fitch. Rząd spodziewa się realnego wzrostu PKB o 3,4 proc. w 2016 roku i 3,6 proc. w 2017 roku, a Fitch odpowiednio 3,2 proc. i 3,5 proc." - czytamy w komunikacie.

Wstępny projekt budżetu państwa na 2017 rok przewiduje dochody budżetu na poziomie 324,1 mld zł, wydatki na poziomie 383,4 mld zł oraz deficyt budżetu nie większy niż 59,3 mld zł. Projekt zakłada wzrost PKB w 2017 roku w ujęciu realnym o 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 proc. oraz nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5,0 proc.

>>> Polecamy: Dlaczego firmy w Polsce nagle przestały inwestować? Ekonomiści próbują rozwikłać zagadkę