"Rzeczywiście, ze względu na ten dołek inwestycyjny między perspektywami budżetowymi Unii Europejskiej, pierwsza połowa tego roku, o której już wiemy, że rozwijaliśmy się w tempie 3-3,1% powoduje, że w całym roku wzrost zakłady rok temu będzie prawie niemożliwy do osiągnięcia. I zgadzam się z prognozami, że obniżenie do poziomu  3,3-3,4% jest najbardziej prawdopodobne na ten rok" - powiedział Morawiecki na spotkaniu z dziennikarzami.  

Według niego, w ostatnich 8-12 latach głównym cel gospodarczym w Polsce było przede wszystkim wydawanie unijnych pieniędzy. "My nie chcemy wydawać unijnych pieniędzy. My chcemy inwestować unijne pieniądze dla lepszego wzrostu gospodarczego Polski i Europy" - podkreślił.

>>> Czytaj też: Bezrobocie w Polsce coraz niższe. Doganiamy bogate kraje

Dodał, że proces inwestycji, zwłaszcza publicznych, ogniskował się głównie wokół wykorzystywania funduszy unijnych.

"Chcemy dwie rzeczy zrobić. Ponowne rozruszanie inwestycji związanych z funduszami unijnymi i funduszami centralnymi. A drugie koło zamachowe inwestycyjne to jest coś, co chcemy odtworzyć, zbudować. Koło zamachowe inwestycji polskich, endogenicznych, wewnętrznych - takich, które są dobrze zakotwiczone w globalnym rozwoju gospodarczym, ale jednocześnie nie są zależne wyłącznie od funduszy unijnych" - powiedział Morawiecki.

Resort rozwoju poinformował jednocześnie, że do 30 września ma się odbyć w całej Polsce 12 konferencji konsultacyjnych projektu strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego finansowanie szacowane jest na około 1,5 bln zł. Zakłada się, że będą to zarówno środki publiczne (krajowe - m.in. budżet państwa, samorządów; zagraniczne - np. fundusze UE), jak i prywatne (kapitał sektora bankowego, polskich firm, zagranicznych inwestorów i instytucji finansowych zaangażowanych w realizację projektów w naszym kraju). Zasadniczą rolę w mobilizacji kapitału ma odegrać Polski Fundusz Rozwoju.  

Prace nad planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju rozpoczęły się pod koniec ub. roku. W lutym br. plan został przyjęty przez rząd. W lipcu powstał projekt strategii na rzecz opowiedzianego rozwoju. Sierpień i wrzesień przeznaczono na konsultacje społeczne. W październiku ma powstać finalna wersja dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

>>> Czytaj też: Dlaczego firmy w Polsce nagle przestały inwestować? Ekonomiści próbują rozwikłać zagadkę