Orion Investment

Orion Investment odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

11bit studios  

11bit studios odnotowało 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze odnotował 2,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 12,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Inter RAO Lietuva 

Inter RAO Lietuva odnotowało 5,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 8,64 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 70 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank (GNB) osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1 12,3% na koniec czerwca 2016 roku. Bank spełnia także potencjalne wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za instytucję systemowo istotną, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. >>>> 

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozyskał 40 mln zł w ramach kolejnej transzy instrumentów dłużnych banku, poinformował oferujący Noble Securities, Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-VI, podano również. >>>> 

ZE PAK 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 64,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 19,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wasko 

Wasko odnotowało 2,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

EMF 

Empik Media & Fashion (EMF) odnotował 319,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 112,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Comarch 

Comarch odnotował 5,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 17,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics odnotowało 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Rafako 

Rafako odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 11,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 czerwca br. wynosiła blisko 4,1 mld zł (wobec ok. 5,2 mld zł rok wcześniej), z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,1 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3 mld zł, podała spółka. >>>> 

Rafako oczekuje, że drugie półrocze br. będzie lepsze od pierwszego, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. >>>>  

Mabion 

Mabion odnotował 4,63 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2016 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Konsorcjum Stali 

Konsorcjum Stali odnotowało 17,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ATM Grupa 

ATM Grupa odnotowała 9,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ursus 

Ursus odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ursus planuje zwiększenie udziału w krajowym rynku nowych ciągników do 15% (wobec 7,2% na koniec lipca i 3,5% w 2015 r.), w perspektywie najbliższego roku, poinformował prezes Karol Zarajczyk. Osiągnięcie takich udziałów będzie efektem m.in. wprowadzeniua do produkcji seryjnej kolejnego modelu ciągnika Ursus w II półroczu. Jednocześnie Ursus ma w planach na najbliższe 2-3 lata wzrost sprzedaży zagranicznej o 30%. >>>> 

Voxel 

Voxel odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała 22,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 27,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Baltona 

Baltona odnotowała 1,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wikana 

Wikana odnotowała 5,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Groclin 

Groclin odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2016 r. wobec 12,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Feerum 

Feerum odnotowało 0,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

 AAT Holding 

 AAT Holding odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Amica 

Amica odnotowała 21,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 17,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pekabex

Pekabex odnotował 18,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

APS Energia 

APS Energia odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 58 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Libet 

Libet odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł 2016 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Synthos 

Synthos sfinalizował umowę nabycia Ineos Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od Ineos Enterprises za 80 mln euro, podała spółka. >>>>    

TIM 

TIM odnotował 5,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vindexus 

Vindexus odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>

Miraculum 

Miraculum odnotowało 2,93 mln zł jednostkowej straty netto w I półr. 2016 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Miraculum przewiduje uzyskanie w 2016 r. zysku brutto w wysokości 1,2 mln zł, przy przychodach w na poziomie 42 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

Comp 

Comp odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 15,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Obligatariusze Compu zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przypadków naruszenia warunków emisji obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu tych obligacji, wynika z projektów uchwał zgromadzenia obligatariuszy zwołanego przez Comp na 20 września.>>>> 

Mediatel 

Mediatel odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

NTT System 

NTT System odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 8,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 17,1 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arteria 

Arteria odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Echo Investment 

Echo Investment odnotowało 298,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 22,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Echo Investment ma obecnie w budowie i przygotowaniu 50 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 520 tys. m2, poinformował prezes Nicklas Lindberg. "Po sprzedaży portfela pracujących centrów handlowych i biurowców, Echo Investment stało się klasycznym deweloperem. Skupiamy się na podstawowym biznesie, czyli budowaniu i sprzedawaniu nieruchomości. Będziemy szybciej obracać kapitałem i przynosić naszym akcjonariuszom wyższe stopy zwrotu. Żeby mieć większy wpływ na kontrolę kosztów i zarządzanie jakością, wzmacniamy naszą część budowlaną. Obecnie w budowie i przygotowaniu mamy 50 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 520 tys. m2. Myśląc o rozwoju w dalszej przyszłości, aktywnie szukamy nowych działek i projektów. Echo Investment jest dobrze zorganizowane i gotowe do podejmowania nowych, ambitnych zadań, co przełoży się na wartość firmy dla akcjonariuszy" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie.

Erbud 

Erbud zawarł warunkową umowę z Outlet Center Bydgoszcz Retail Management na budowę budynku handlowo-usługowego "outlet" wraz z infrastrukturą techniczną za 37 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

ZK Henryk Kania 

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 20,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 15,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>  

BBI Development 

BBI Development odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Libet

Libet odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł 2016 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Larq

Larq odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZ Cormay

PZ Cormay odnotował 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 20,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kerdos

Kerdos odnotował 19,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 24,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Serinus Energy 

Serinus Energy powołała na nowego prezesa i dyrektora generalnego (CEO) Jeffrey Aulda, podała spółka. >>>>  

Murapol 

Murapol wyemitował i przydzielił w drodze oferty prywatnej 45 000 obligacji na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka. >>>> 

Unified Factory 

Unified Factory przydzielił 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. >>>> 

Unified Factory wykorzysta środki z emisji obligacji na 10 mln zł na finansowanie rozwoju technologii, ekspansję na rynki zagraniczne i obniżenie kosztów finansowych, poinformował prezes Maciej Okniński. "Od października chcemy oferować nasz system w modelu SaaS, a od początku 2017 r. wejść z komercyjną sprzedażą na rynek amerykański. Dlatego potrzebujemy dodatkowego finansowania na rozwój technologii oraz na ekspansję na rynki zagraniczne. Pozyskane środki zostaną wykorzystane także na obniżenie kosztów finansowych działalności poprzez spłatę emisji obligacji serii A. Mamy stabilną sytuację finansową, która gwarantuje obligatariuszom bezpieczeństwo inwestycji" - powiedział Okniński, cytowany w komunikacie.

Mercator Medical

Mercator Medical opublikuje prospekt związany z emisją do 1,8 mln akcji serii G w poniedziałek, 5 września, podała spółka. >>>> 

Amrest

FCapital Dutch otrzymał bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Amrest Holdings SE, ogłoszonym przez FCapital 12 lipca br., podała spółka. W efekcie spełniony został jedyny warunek prawny wezwania. >>>> 

Marvipol 

Marvipol uzgodnił plan podziału, który zakłada przeniesienie jego działalności deweloperskiej na Marvipol Development (dawniej M Automotive Holding) w zamian za 41,55 mln akcji nowej emisji i podjęcie działań w kierunku wprowadzenia tej spółki na giełdę, podał Marvipol. >>>> 

Marvipol ocenia, iż finalizacja podziału spółki na dwa notowane na rynku głównym GPW podmioty nastąpi najpóźniej w I kwartale 2017 r., podała spółka. >>>> 

Agrowill Group  

Agrowill Group odnotowała 0,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Boryszew 

Boryszew odnotował 31,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Projprzem 

Projprzem odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Adiuvo Investments 

Adiuvo Investments odnotowało 8,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 8,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Orbis 

Orbis planuje budowę nowego hotelu w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego, poinformowała spółka. Planuje włączyć go do swojej sieci w połowie 2018 r. >>>> 

Lotos

Na koncesji PL442, której udziałowcem jest Lotos Norge - spółka zależna Grupy Lotos - odkryto złoże o potencjale 24-74 mln baryłek ropy naftowej, podała Grupa Lotos. >>>> 

Mikrokasa 

Mikrokasa wyemitowała 1 314 obligacji serii MKR0818 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, podała spółka. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 8% w skali roku z częstotliwością wypłaty odsetek raz na kwartał, podano także. >>>> 

Torpol 

Torpol liczy, że umowy w kilku wstrzymanych do tej pory, dużych przetargach kolejowych w Polsce zostaną zawarte do końca I kw. 2017 r., co bardzo pomoże spółce i rynkowi, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Także w Norwegii Torpol widzi przyspieszenie w realizacji narodowego programu modernizacji kolei, choć na duże zadania na tym rynku spółka jeszcze czeka. Ten rok, pomimo spowolnienia na krajowym rynku, uważa za "przyzwoity" i ma nadzieję, że dla spółki zakończy się z przychodami na poziomie zbliżonym do 2014 r. (ok. 770 mln zł) >>>> 

PGNiG, PGE 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały kontrakty indywidualne na sprzedaż paliwa gazowego, które zasili elektrociepłownie w Rzeszowie i Lublinie. Szacunkowa wartość kontraktów może sięgnąć 2 mld zł, podało PGE. >>>>  

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za sierpień 2016 wyniosły ok. 205 mln zł i były wyższe o 31,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 495 mln zł i były wyższe o ok. 15% r/r, podała spółka. >>>>  

P.A. Nova 

Oferta P.A. Nova, złożona w trybie postępowania przetargowego zorganizowanego przez IKEA Property Poland na budowę sklepu IKEA w Lublinie, została przyjęta i zaakceptowana, podała spółka. Jej wartość to ryczałtowo 65,61 mln zł netto. "Emitent został zaproszony do współpracy przy realizacji tej inwestycji. Kwota ryczałtowa zakresu prac, który zostanie zrealizowany przez emitenta to 65 606 949 zł netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług" - czytamy w komunikacie.