Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 58 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,92 mln zł wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,11 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 36,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 0,27 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r.

(ISBnews)