Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Obligatariusze Compu zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przypadków naruszenia warunków emisji obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu tych obligacji, wynika z projektów uchwał zgromadzenia obligatariuszy zwołanego przez Comp na 20 września.

"Przedmiotem zgromadzenia obligatariuszy będzie:

1. wyrażenie zgody na wystąpienie i trwanie przypadku naruszenia w rozumieniu warunków emisji I/2014, […] tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA;

2. wyrażenie zgody na wystąpienie i trwanie przypadku naruszenia w rozumieniu warunków emisji I/2014, […] tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji emitenta […] warunków emisji obligacji serii I/2015;

3. a w konsekwencji potwierdzenie, iż obligatariusze nie będą mieli prawa żądania wcześniejszego wykupu obligacji" - czytamy w projekcie uchwały.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)