Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Murapol wyemitował i przydzielił w drodze oferty prywatnej 45 000 obligacji na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka.

Okres zapadalności to 36 miesięcy, okres odsetkowy to 6 miesięcy, a oprocentowanie wynosi 6% w skali roku. Obligacje nie są zabezpieczone i nie mają formy dokumentu.

"Emisja obligacji serii S została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu" - czytamy w komunikacie.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na nabycie lub refinansowanie nabycia nieruchomości pod realizację inwestycji deweloperskich, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2015 roku Murapol sprzedał 2 400 mieszkań.

(ISBnews)