Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Unified Factory przydzielił 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.

"Na mocy uchwały zarząd emitenta przydzielił 10 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 zł. Zapisy na oferowane obligacje były prowadzone w dniach 24 sierpnia - 30 sierpnia 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji zapisy złożyło 97 Inwestorów na 15 472 sztuki obligacji. Średnia redukcja wyniosła 35,37%" - podano w komunikacie.

Celem emisji obligacji serii B są wydatki na rozwój platformy customer service automation, wydatki marketingowe oraz przedterminowy wykup obligacji serii A (3 mln zł), podano także.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i będzie równe stawce WIBOR3M powiększonej o marżę 5,6% w skali roku. Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji.

"Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do ASO Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzony i zarządzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A." - czytamy także.

Całkowita wartość zobowiązań spółki na koniec czerwca br. wyniosła 13,6 mln zł. W kwocie tej zawierają się wszystkie wyemitowane do tej pory przez spółkę obligacje o wartości 3 mln zł.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. W 2015 roku spółka osiągnęła 2,4 mln zysku netto. Od 21 marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)