Michalak jest drugą kobietą w historii policji, która otrzymała stopień generalski; jest też pierwszą policjantką na tak wysokim stanowisku kierowniczym.

Na pierwszy stopień generalski mianowani zostali także czterej komendanci wojewódzcy policji: w Białymstoku - Daniel Kołnierowicz, w Krakowie - Tomasz Miłkowski, w Rzeszowie - Krzysztof Pobuta i w Poznaniu – Tomasz Trawiński. Wszyscy otrzymali pamiątkowe szable od szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka.

W uroczystości, która odbyła się w Belwederze, wzięli też udział m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, wiceszef MSWiA nadzorujący policję i BOR Jarosław Zieliński, szef BBN Paweł Soloch, szefowie służb. Prezydentowi towarzyszyła jego małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent gratulował awansowanym, a także ich bliskim i współpracownikom. "Każdy sukces, a nominacja generalska jest bez wątpienia i sukcesem i owocem sukcesu, to kwestia wspólnego działania" – powiedział Duda.

"Osiągnęliście państwo wielkie sukcesy w waszej służbie, myślę tutaj przede wszystkim o tych dwóch istotnych dla naszego państwa wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy: Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego i Światowe Dni Młodzieży" – mówił prezydent do nowo mianowanych generałów. Wydarzenia te, jak dodał, są istotnie związane z kwestiami bezpieczeństwa, w tym koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie w niezwykle trudnych czasach, wobec różnorakich wyzwań m.in. zagrożenia terrorystycznego, na które potencjalnie Polska jest narażona.

Prezydent wskazywał też, że piątkowy awans jest zarówno wyrazem podziękowania za dotychczasową pracę i sukcesy, jak i zobowiązaniem do dalszej pracy i "doskonalenia realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu i obywatelom".

Zaznaczył, że obecnie planowane i realizowane są ważne programy związane z codziennym bezpieczeństwem. Wymienił m.in. program wsparcia pracy dzielnicowego, program tworzenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i program "Razem bezpieczniej". "Chciałbym, żebyście się państwo (skoncentrowali - PAP) na tych właśnie sprawach związanych z dobrą organizacją pracy policji i Biura Ochrony Rządu związanej z efektywnością wykonywania tego najważniejszego zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa obywatelom - tam gdzie mieszkają, w ich codzienności" - mówił prezydent.

Wspominał też nagranie, na którym zarejestrowano, jak uczestnicy Światowych Dni Młodzieży spontanicznie dziękowali policjantom opuszczającym posterunki po zakończeniu wykonywania zadań. "To chyba najpiękniejsze świadectwo dobrze wykonanej służby. Ta spontaniczna wdzięczność zrobiła na mnie ogromnie wrażenie, ale myślę, że ona zrobiła ogromne wrażenie też na tych zwykłych funkcjonariuszach, którzy w deszczu, w palącym słońcu, cały czas spokojnie, sumiennie i doskonale wykonywali swoje zadania, będąc życzliwymi, pomocnymi, a przede wszystkim niestrudzenie zapewniającymi bezpieczeństwo w trudnych często warunkach" - powiedział.

Duda przypomniał, że przekazał już podziękowanie szefom wszystkich formacji, które uczestniczyły w zabezpieczeniu ŚDM. "Mam nadzieję, że dotarło ono do wszystkich funkcjonariuszy, bo chciałbym, aby usłyszeli także to +dziękuję+ ze strony głowy państwa" - powiedział prezydent.

Andrzej Pawlikowski jest związany z BOR od 1995 r. W latach 1997-2001 był szefem ochrony bezpośredniej Ministra Spraw Zagranicznych, a w latach 2004-2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Był też m.in. stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu.

27 listopada 2006 r. został szefem BOR i funkcję tę pełnił do 26 listopada 2007 r. Następnie - w latach 2009-2010 - był szefem pionu szkolenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; a od września 2015 doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy. W grudniu 2015 r. ponownie objął stanowisko szefa BOR.

Andrzej Szymczyk, który otrzymał stopień nadinspektora, odpowiada w KGP za pion kryminalny. Zastępcą komendanta głównego został w grudniu 2015 r. - szefem policji był wówczas insp. Zbigniew Maj. Po jego rezygnacji - od 11 lutego 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. Szymczyk pełnił obowiązki komendanta głównego policji; od 13 kwietnia - po powołaniu na to stanowisko nadinsp. Jarosława Szymczyka został jego pierwszym zastępcą.

Nadinsp. Jan Lach to zastępca szefa policji nadzorujący prewencje i ruch drogowy. To on bezpośrednio odpowiadał za zabezpieczenie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Wiceszefem policji został w styczniu 2016 r.; wcześniej był wicekomendantem wojewódzkim policji w Opolu.

Nadinsp. Helena Michalak jest pierwszą kobietą w historii polskiej policji, która została zastępcą komendanta głównego policji. Od 14 stycznia 2016 r. nadzoruje w policji logistykę. Jest też obecnie drugą kobietą generałem w historii policji. Wcześniej - w lipcu 2015 r. stopień nadinsp. otrzymała szefowa opolskiej policji Irena Doroszkiewicz - w marcu br. przeszła ona na emeryturę.

Nadinsp. Daniel Kołnierowicz ma 41 lat, jest komendantem wojewódzkim policji w Białymstoku od stycznia 2016 r; wcześniej był m.in. szefem białostockiej drogówki, zastępcą komendanta miejskiego w Białymstoku oraz komendantem miejskim i komendantem policji w Augustowie. Nadinsp. Tomasz Miłkowski służbę w policji rozpoczął w 1991 r. W 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a od 2014 r. zajmował stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu. Szefem małopolskiej policji został w lutym 2016 r.

Podkarpacki komendant wojewódzki policji nadinsp. Krzysztof Pobuta swoje stanowisko również w styczniu 2016 r. Ma 44 lata. W latach 2001 – 2009 był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu; później w marcu 2009 r. objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.

Nadinsp. Tomasz Trawiński ma 43 lata, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - był m.in. dzielnicowym, kierownikiem referatu, naczelnikiem Wydziału Prewencji i Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W kwietniu 2012 r. został zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a od lutego 2016 r. szefem wielkopolskiej policji. (PAP)