MF: Program gwarancji 'de minimis' został przedłużony do końca 2017 r.Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Minister finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pomocy "de minimis" w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie z nim, program gwarancji "de minimis" został przedłużony o 1 rok i wygaśnie 31 grudnia 2017 r., poinformowało Ministerstwo Finansów.

"W związku z przedłużeniem obowiązywania zmienianego rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r., planuje się udzielanie gwarancji "de minimis" w latach 2013-2017 na łączną kwotę ok. 40,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według resortu, przedłużenie programu gwarancji "de minimis" umożliwi przeprowadzenie jego głębszej zmiany pozwalającej na wykorzystanie w przyszłości środków unijnych przy jego realizacji. Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

"Program gwarancji 'de minimis' jest zgodny z celami Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jako narzędzie wsparcia potrzeb rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), mobilizujące kapitał prywatny i ułatwiające dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym" - czytamy dalej.

Program gwarancji "de minimis" realizowany jest przez BGK od marca 2013 r. Według stanu na 31 lipca 2016 r., w okresie trwania programu z gwarancji "de minimis" skorzystało już ok. 111,4 tys. przedsiębiorców, którym BGK udzielił blisko 31 mld zł gwarancji "de minimis", co przekłada się na ok. 55 mld zł kredytów zaciągniętych przez MŚP w bankach kredytujących, podano także.

(ISBnews)