Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 10 października - podała w komunikacie prasowym krakowska GDDKiA.

Tydzień temu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, ujętej w ciągu drogi ekspresowej S52.

Podpisanie Programu inwestycyjnego przez ministra oznaczało zapewnienie finansowania dla prac przygotowawczych, które będzie prowadziła GDDKiA w Krakowie - inwestor, a które mają kosztować 10 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 - 1,5 mld zł. Budowa obwodnicy ma się zakończyć w 2022 r.

Planowana obwodnica ma mieć niecałe 15 km, będzie prowadziła od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica i dalej do węzła Kraków Mistrzejowice. Obwodnica ma mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

POK odciąży przeciążoną ruchem pojazdów południową obwodnicę Krakowa, w ciągu autostrady A4.

Wykonawca wyłoniony w ogłoszonym postępowaniu przetargowym ma przygotować Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe. Autor Koncepcji musi też opracować opinię geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną.

Natomiast do 7 września firmy mogą składać oferty na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, dla drogi ekspresowej S52 na odcinku od węzła Modlniczka do węzła Kraków Mistrzejowice.

Po wybudowaniu POK ruch na kierunku wschód-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwodnicy Krakowa, odciążając przeciążoną ruchem pojazdów południową obwodnicę Krakowa.

Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu (GPR) południowa autostradowa obwodnica Krakowa już teraz wykazuje wartości Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) przekraczające 50 tys. pojazdów na dobę, a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec - węzeł Kraków Sidzina wartości te przekraczają 64 tys. pojazdów na dobę.

POK przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w 2025 r. ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę. Inżynierowie tak przygotowują POK, by bez problemu mogła przyjmować ruch w najbliższych kilkudziesięciu latach.

Dodatkowo możliwość skorzystania z północnego i południowego obejścia Krakowa pozwoli w warunkach ewentualnego zablokowania ruchu zapewnić ciągłość przejazdu samochodom na kierunku Rzeszów-Katowice.

Wstępny plan inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa obejmuje m.in. budowę węzłów z drogami krzyżującymi się z obwodnicą; budowę dróg serwisowych; budowę ok. sześciu wiaduktów w ciągu POK, czterech wiaduktów nad POK, trzech mostów w ciągach dróg zbiorczych; budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, pasy zieleni izolacyjnej, przejścia dla zwierząt); budowę urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, urządzenia sterowania ruchem); przebudowę urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją (cieki wodne, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, kablowe i napowietrzne sieci teletechniczne); budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) w węźle Modlnica.

>>> Czytaj też: Inwestycyjna ofensywa na drogach. Zobacz, jakie trasy powstaną w najbliższym czasie [MAPY]