DGP przeanalizował wyniki za I półrocze niemal 400 krajowych firm. Sprawdziliśmy, co wpływało na rezultaty poszczególnych branż.

Mniejsze zyski w przetwórstwie żywności

W grupie spółek zajmujących się przetwórstwem przemysłowym wyniki finansowe za I półrocze były bardzo zróżnicowane. Łączne przychody 119 firm zaliczanych do tej branży wyniosły 42,3 mld zł i były niższe niż rok wcześniej o 1,3 proc. Spadku w tej kategorii wyników doświadczyła co trzecia firma – m.in. Grupa Żywiec, jeden z liderów rynku piwa w Polsce, a także Grupa Azoty, największy krajowy producent nawozów. Tej firmie zaszkodziły spadające ceny produktów. Żywiec, mimo spadku przychodów, zanotował wzrost zysku netto o połowę, do 260 mld zł. Ale pozostałe spółki spożywcze zawiodły pod tym względem – 15 przedsiębiorstw zarobiło łącznie 75 mln zł, o połowę mniej niż przed rokiem.

>>> CZYTAJ CAŁY TEKST W DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ