NBP: Zysk netto banków spadł o 1,4% r: r do 9,26 mld zł w I-VII



Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,26 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2016 r. wobec 9,39 mld zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 35,78 mld zł, tj. wzrósł o 10,2% r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 4,6% r/r do 11,97 mld zł.

Wynik z odsetek wzrósł o 8,6% r/r do 21,75 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 14,6% r/r do 18,54 mld zł na koniec lipca 2016 r., podał także NBP.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wzrosły do 4,02 mld zł, tj. o 4,6% r/r.

(ISBnews)