"Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencją spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym" - czytamy w komunikacie.

Na ostateczną rekomendację w sprawie podziału zysku wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w szczególności sytuacja płynnościowa grupy, sytuacja rynkowa, realizacja polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, a także zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

Zarząd spółki będzie dokonywał okresowych przeglądów polityki dywidendowej, podkreślono także.

"Spółka jednocześnie nadmienia, iż prognozy będące podstawą strategii wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020" - czytamy dalej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)