Tauron Polska Energia 

Nowa polityka dywidendowa Taurona Polskiej Energii zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej, podała spółka. Pierwsza wypłata jest możliwa w 2020 r. >>>>  

Strategia Taurona Polskiej Energii zakłada redukcję nakładów inwestycyjnych na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł z wcześniej zakładanych 20,2 mld zł, na co wpływ ma m.in. wstrzymanie inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza, podała spółka. >>>>  

Strategia Taurona Polskiej Energii zakłada wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA do powyżej 4 mld zł w 2020 r. i powyżej 5 mld zł w 2025 r. wobec 3,5 mld zł w 2015 r., podała spółka. >>>>  

Tauron Polska Energia podtrzymuje, że niedokończony blok gazowo-parowy w Stalowej Woli może zostać uruchomiony na przełomie 2018/2019 r., pod warunkiem, że realizacja ruszy w najbliższych miesiącach, poinformował wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. >>>> 

Tauron Polska Energia w okresie realizacji swojej strategii będzie rozważał dezinwestycje, ale na razie nie ma konkretnych aktywów wskazanych do sprzedaży, poinformowali członkowie zarządu.>>>> 

Tauron Polska Energia chce na początku przyszłego roku przesądzić, czy będzie kontynuować projekt Jaworzno w dotychczasowej formie, czy we współpracy z partnerem, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. Według niego, preferowany jest krajowy partner finansowy. >>>> 

Tauron Polska Energia nie wyklucza, że wypłaci dywidendę wcześniej niż w zakładanym w strategii 2020 r., poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski. >>>> 

Marvipol  

Kolejne trzy wspólne inwestycje Marvipolu i Panattoni Europe będą realizowane począwszy od bieżącego roku, a proces ich budowy, wynajęcia i sprzedaży ma się zakończyć do 2018 r., poinformował prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. >>>>  

Marvipol ocenia, że sprzedaż jego segmentu motoryzacyjnego wzrośnie wolumenowo o co najmniej 33% w tym roku, a w kolejnym - ponownie o kilkanaście procent, poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. Motorem sprzedaży będą już dobrze znane klientom klasyczne modele, jak również bardzo dobrze sprzedające się nowości.  >>>>  

Marvipol ogłosi polityki dywidendowe dla obu przyszłych segmentów jeszcze we wrześniu br., poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. Także w najbliższych tygodniach spółka chce złożyć prospekt emisyjny. >>>> 

Marvipol oczekuje, że zamknie proces sprzedaży budynku Prosta Tower w Warszawie do końca br.,poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz Mariusz Książek. >>>> 

Mercator Medical 

Wtórna oferta 1,8 mln akcji serii G Mercator Medical rozpocznie się w środę, 7 września, od podania ceny maksymalnej i uruchomienia book-buildingu. Prospekt nie zawiera ceny emisyjnej, spółka podaje jedynie w prospekcie, że chce pozyskać z emisji ok. 35 mln zł netto (36 mln zł brutto z uwzględnieniem kosztów emisji). >>>>  

Elemental Holding 

Elemental Holding podpisał list intencyjny w sprawie nabycia nie mniej niż 51% udziałów w spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wysp Brytyjskich, poinformowała spółka. >>>>  

Zortrax 

Zortrax wypracował w I półroczu 2016 r. 25,5 mln zł przychodów w porównaniu do 18 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (+42%), poinformowała spółka. Zysk netto wzrósł do 7,5 mln zł w porównaniu do 3,5 mln zł przed rokiem (+114%), podano także. >>>> 

Archicom 

Archicom uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie kolejnego etapu Olimpii Port - 153 mieszkania w budynkach S16a i S17, poinformowała spółka. >>>> 

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 16,04 mln zł w sierpniu br. i była wyższa o 24,7% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

Monnari Trade 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w sierpniu br. przez Monnari Trade wyniosły ok. 14,3 mln zł i były wyższe o 26,55% niż rok wcześniej (11,3 mln zł), podała spółka. >>>> 

PGE 

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odrzucili wniosek jednego z akcjonariuszy mniejszościowych o wykreślenie z porządku obrad kwestii związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego do 24,31 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od takiej transakcji PGE zapłaciłby podatek dochodowy w znacznej kwocie. >>>> 

Skarb Państwa zaproponował na walnym zgromadzeniu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), aby podwyższyć kapitał zakładowy spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej jej akcji do 10,25 zł z obecnych 10 zł zamiast wcześniej proponowanych 13 zł. >>>>

11 bit Studios 

11 bit Studios jest spokojne o finansowy wymiar II półrocza, podtrzymuje plany wydawnicze dla BeatCop i Frostpunk i uważa, że środki finansowe jakimi dysponuje grupa będą najlepiej pracować dla akcjonariuszy poprzez inwestycje w ewolucyjny rozwój, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Miechowskiego. >>>> 

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w sierpniu 2016 roku wyniosły ok. 46 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 16%, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - sierpień 2016 roku wyniosła około 367,2 mln zł i była wyższa o około 16,3% r/r. >>>>  

Selvita 

Selvita spodziewa się niewielkiego wzrostu kosztów w III kwartale w porównaniu z II oraz dalszego mocnego wzrostu kosztów w skali roku, wynikającego z niskiej bazy ub. roku, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. Spółka oczekuje, że w najbliższych miesiącach podpisze umowę partneringową na cząsteczkę SEL24 lub SEL120. >>>> 

Wikana  

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 skupił w wezwaniu na akcje Wikany 9 382 walorów, stanowiących 0,05% kapitału, tj. wszystkie akcje, które zamierzał nabyć w ramach tej operacji, wynika z komunikatu podmiotu pośredniczącego. >>>> 

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding rozpoczyna sprzedaż 55 apartamentów w ramach inwestycji osiedle Kamerata w Gdyni, poinformowała spółka. Budowa osiedla rozpoczęła się w lipcu br. i zakończy w I kw. 2018 r. >>>> 

Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures miała 1 666 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec sierpnia br., czyli o 151% więcej niż przed rokiem, podała spółka. >>>> 

Unibep 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego w Warszawie dla Dantex - Waryński III za 19,5 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Erbud 

Erbud podpisał umowę na wykonanie stanu surowego centrum handlowego Libero w Katowicach o wartości 75 mln zł netto, podała spółka. >>>>