Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog.

"W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju aktywności Buwog w obszarach biznesowych Asset Management i Development w Niemczech" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą zaoferowane z kuponem pomiędzy 0,00% and 0,25% rocznie, podano również.

Buwog jest dostawcą kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Grupa posiada portfel ponad 51 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.

(ISBnews)