Stopa bezrobocia w sierpniu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w sierpniu ub. roku (8,5 proc. w porównaniu do 9,9 proc.).

Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia 2016 roku wyniosła 1,348 mln osób i w porównaniu do lipca 2016 roku spadła o 13,3 tys. osób.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu br. wyniosła 136,8 tys. i w porównaniu do lipca 2016 roku wzrosła o 8 tys. czyli o 6,2 proc. Liczba ta była o 17,7 tys., tj. o 14,8 proc. wyższa w porównaniu do sierpnia ub. roku. (PAP)

>>> Czytaj też: Zarabiają krocie, a firmy się o nich biją. Oto zawód XXI wieku