Poniżej oficjalne aktywa rezerwowe w mln:

EUR USD PLN
VIII 15 88 100,7 98 743,6 373 053,5
VII 16 98 242,2 109 023,8 429 161,1
VIII 16 98 717,5 110 015,9 429 964,2

(PAP)