"Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - napisano w komunikacie.

Zdaniem Rady, skala deflacji będzie stopniowo malała, na co wpłynie wygasanie efektów niskich cen surowców.

"W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych pozostanie ujemny. Skala deflacji będzie jednak stopniowo malała, do czego przyczyni się wygasanie efektów niskich cen surowców na rynkach światowych" - napisano w komunikacie.

"W kolejnych kwartałach wzrost dynamiki cen będzie wspierany przez stabilny wzrost PKB, następujący w warunkach rosnącej dynamiki wynagrodzeń oraz zwiększonych świadczeń wychowawczych" - dodano.

Zdaniem RPP, wzrosnąć powinny również inwestycje, czemu sprzyjać będzie stopniowe zwiększanie wykorzystanie funduszy unijnych, dobra sytuacja finansowa firm oraz rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych.

"Źródłem niepewności dla oczekiwanego kształtowania się aktywności gospodarczej i dynamiki cen pozostaje natomiast ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz obniżenia cen surowców" - napisano w komunikacie.

RPP przyjęła założenia polityki pieniężnej na rok 2017.

W załączniku pełna treść komunikatu. (PAP)