"Powyższa zmiana jest wynikiem realizacji, przyjętej przez zarząd Polnord w dniu 21.03.2016 r., strategii grupy kapitałowej Polnord. Podjęte działania mają na celu optymalizację kosztową w zakresie m. in. procesów realizacji projektów deweloperskich" - czytamy w komunikacie.

Umową o największej wartości, zmienioną w powyższym zakresie aneksem jest umowa zawarta pomiędzy Polnord Warszawa Ząbki – Neptun a KB Dom na realizację projektu mieszkaniowego w Ząbkach koło Warszawy. Aneksem ograniczono zakres obowiązków oraz wynagrodzenie należne KB Dom do wynagrodzenia z tytułu generalnego wykonawstwa, szacowane na kwotę 37,55 mln zł netto, podano również.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)