Rekomendacja została wydana przy cenie 35,5 zł za akcję. W piątek około godziny 10.00 kurs wynosił 36,10 zł po spadku o 0,55% wobec ostatniego zamknięcia.

"Liczymy, że w średnim terminie dojdzie do poprawy klimatu inwestycyjnego wokół GPW. Podstawowe znaczenie w tym procesie powinna mieć lepsza koniunktura na krajowym rynku akcji. Wreszcie czekamy na zaprezentowanie nowych założeń dla dalszego rozwoju grupy GPW (liczymy w szczególności na wzmocnienie pozycji i poszerzenie kompetencji grupy GPW na rynku kapitałowym w Polsce). Bezpośrednim powodem korekt będzie z jednej strony konieczność dostosowania dotychczasowych parametrów strategii do trudnych warunków działania rynku finansowego i nowych regulacji prawnych dotyczących rynku towarowego" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 116,4 mln zł w 2016 r. przy przychodach na poziomie 301,8 mln zł.

(ISBnews)