"Liczba i intensywność spotkań z inwestorami wskazują na duże zainteresowanie, nie tylko ze strony funduszy szukających dobrych spółek dywidendowych. Okoliczności rynkowe i prawne sprawiają, że inwestycja w Reino Dywidenda Plus ma dodatkowo duży potencjał wzrostu w krótkim okresie. Oczekiwane wprowadzenie jednorazowego opodatkowania oznacza wzrost corocznego zysku o 20%, co powinno przełożyć się na proporcjonalny wzrost wartości rynkowej, niezwłocznie po wprowadzeniu przepisów dotyczących polskich REIT-ów" - powiedział prezes Radosław Świątkowski, cytowany w komunikacie.

W ramach oferty inwestorzy będą mogli nabyć 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Z tego w transzy dla inwestorów instytucjonalnych przewidziano do 2,4 mln papierów. Pierwszy polski REIT liczy na pozyskanie w IPO do 300 mln zł, przypomniano.

Book building potrwa do 12 września 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy od 13 do 15 września br., instytucje dzień dłużej. Przydział akcji i zakończenie oferty zaplanowano na 20 września.

Pod koniec czerwca Reino Dywidenda Plus postanowiła o wstrzymaniu IPO w związku z okresowo niesprzyjającą sytuacją rynkową i zapowiedziała, że będzie dążyła do wznowienia oferty publicznej "w pierwszym rozsądnym terminie".

Reino Dywidenda Plus podaje, że jest pierwszym polskim REIT-em (ang. Real Estate Investement Trust) w formie spółki akcyjnej. Prowadzi działalność, by regularnie dzielić się z akcjonariuszami zyskiem wypracowywanym z najmu nieruchomości komercyjnych o wysokim międzynarodowym standardzie. Coroczną wypłatę nie mniej niż 90% zysku w formie dywidendy gwarantuje statut spółki.

(ISBnews)