"W końcu II kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 94,3 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 4,7 tys., tj. o 5,3 proc. W porównaniu z II kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 19,5 tys., tj. o 26,0 proc." - napisano w komunikacie.

GUS podał, że na koniec II kwartału nie obsadzonych było 22,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

"W II kwartale 2016 roku utworzono o 17,0 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 3,2 proc. więcej niż w II kwartale roku poprzedniego" - napisano.

"W okresie II kwartału 2016 roku zlikwidowano o 16,8 proc. mniej miejsc pracy niż w I kwartale 2016 r. i o 3,5 proc. mniej niż w II kwartale roku poprzedniego" - dodano. (PAP)