"Na rachunek bankowy emitenta wpłynęła płatność za dostawę partii przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej wykonanej w ramach realizacji aneksu do umowy handlowej z [...] Ethiopian Sugar Corporation [...]. Otrzymana przez emitenta kwota 8 758 514,87 zł, odpowiadająca kwocie 2 304 387,20 USD, stanowi wartość partii przedmiotu umowy wysłanej w ramach dodatkowego zakresu umowy z Ethiopian Sugar Corporation, wynikającego z wyżej wymienionego aneksu, którego wartość wynosi 5 021 476,45 USD" - czytamy w komunikacie.

Do chwili obecnej Ursus z tytułu dostaw ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej do ESC w ramach umowy handlowej i aneksu do niej otrzymał łącznie równowartość 32 976 462,20 USD.

Ostatnia wysyłka partii ciągników i części zamiennych w ramach aneksu do umowy z ESC została zrealizowana przez spółkę, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, do końca sierpnia 2016 r., podano również.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

(ISBnews)