Wcześniej nadzór nad Instytutem sprawował Andrzej Raczko. 7 września upłynęła jego 6-letnia kadencja w zarządzie NBP.

Dyrektorem Instututu Ekonominczego NBP jest Andrzej Sławiński.

Bieżący nadzór sprawowany jest na podstawie upoważnień udzielonych przez prezesa NBP.(PAP)