"Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni. W IV kwartale 2016 r. zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 15 proc. przebadanych firm, 7 proc. przewiduje redukcję etatów, a 75 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +8 proc." - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia w 9 z 10 badanych sektorów.

"Najwyższą notę uzyskano dla Produkcji przemysłowej, dla której wynik wyniósł +19 proc. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja, +15 proc., i Budownictwo, +13 proc. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego, +10 proc. dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania pracy należy spodziewać się w branżach Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowane wyniki wyniosły odpowiednio +7 proc. i +4 proc." - napisano.

"Na nieznaczny optymizm wskazują prognozy dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, odpowiednio +3 proc. i +2 proc. Najniższą notę, -4 proc., uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi" - dodano.

Poniżej zestawienie perspektyw zatrudnienia w kolejnych kwartałach w poszczególnych badaniach (w proc.):

zatrudnienia
zatrudnienia bez zmian bez decyzji prognoza netto
IV kw. '16 15 7 75 3 8 9
III kw. '16 18 5 70 7 13 9
II kw. '16 18 6 70 6 12 10
I kw. '16 11 6 79 4 7 9
IV kw. '15 11 5 78 6 6 7
III kw. '15 13 4 78 5 9 4
II kw. '15 16 7 73 4 9 7
I kw. '15 9 8 79 4 1 6
IV kw. '14 13 8 73 6 5 7
III kw. '14 15 6 75 4 9 4
II kw. '14 15 7 75 3 8 7

Raport dla III kwartału 2016 r. został opracowany w lipcu i sierpniu 2016 r. (PAP)