Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 14 września 2016 roku Pan Remigiusz Nowakowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy spółkami PKN ORLEN S.A. a TAURON Polska Energia S.A., w której Pan Nowakowski pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zaistnienie potencjalnego ryzyka konfliktu interesów może wynikać z faktu przyjęcia nowej strategii przez TAURON Polska Energia S.A. oraz prac nad nową strategią PKN ORLEN S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1