"Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 16 września 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii G spółki Voxel S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.

(ISBnews)