Indeks oczekiwań dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (wraz z Turcją) wyniósł 15,4 pkt., identycznie jak miesiąc wcześniej. Oceny bieżącej sytuacji w regionie pogorszyły się o 24,4 pkt. do minus 7,7 pkt z plus 16,7 pkt. w sierpniu. (PAP)