„Kraje V4 zajmą zapewne wspólne stanowisko (na szczycie UE) w Bratysławie(...) i oczekuje się, że przedstawią wspólne propozycje – oświadczył Lazar. – Będą się koncentrować na wzmocnieniu legitymacji narodów (w ramach UE)”.

Lazar powiedział też, że kraje regionu za najważniejsze zadanie uznają wsparcie ochrony granicy Bułgarii, gdyż „przyszłość Europy rozstrzyga się teraz na granicy bułgarsko-tureckiej”.

Według niego kraje V4 będą też akcentować współpracę środkowoeuropejską, potrzebę wzmocnienia ich wspólnego rynku, utworzenia armii unijnej oraz wzmocnienia unijnej agencji granicznej Frontex. Oprócz tego – jak zapowiedział Lazar – zgodnie będą się opowiadać za utrzymaniem dyscypliny budżetowej w UE.

Węgry zaproponują, by Komisja Europejska powróciła do funkcji wykonawczej i przestała występować z inicjatywami, które nie cieszą się poparciem wszystkich członków. „Komisja Europejska nie powinna prowadzić polityki własnych inicjatyw wbrew interesom państw członkowskich. Jednym z takich tematów jest migracja” – oświadczył.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)

>>> Polecamy: Jak będzie wyglądać Polska w 2023 roku, jeśli plan Morawieckiego wypali?