Coface podało, że w I półroczu 2016 r. odnotowano 328 procedur upadłościowych, o 14,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Zdaniem Grzegorza Sielewicza, głównego ekonomisty Coface w Europie Centralnej, spadek liczby wniosków o ogłoszenie upadłości spółek będzie się utrzymywać w kolejnych kwartałach.

"Niemniej jednak struktura ulega zmianie – jest mniej postępowań o ogłoszenie niewypłacalności, ale więcej postępowań restrukturyzacyjnych. Nowe procedury restrukturyzacyjne, wprowadzone w tym roku, stopniowo zyskują na popularności jako środek naprawczy dla spółek, które przeżywają problemy płatnicze. Z dużym prawdopodobieństwem większa liczba firm wróci do prowadzenia działalności, zamiast ogłaszać upadłość" - ocenił w komentarzu do prognozy Sielewicz.

Coface przewiduje do końca 2016 r. spadek liczby postępowań o ogłoszenie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych o 8,9 proc. W 2017 r. spodziewany jest spadek liczby postępowań o 4,8 proc.

"Polskie spółki nadal czerpią korzyści ze sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, charakteryzujących się dużym popytem krajowym i zagranicznym. Tegoroczne spowolnienie wzrostu to efekt obniżenia tempa inwestycji (które w pierwszej połowie 2016 r. spadło o 3,6 proc. rdr). Częściowo jest to spowodowane opóźnieniem realizacji inwestycji współfinansowanych z UE, w ramach nowej perspektywy finansowej" - napisano w raporcie.

"Do innych czynników należy zaliczyć ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak możliwe zmiany przepisów prawa, wahania kursów walutowych oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. Brexitu" - dodano. (PAP)