MR pracuje nad uproszczeniem uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowejWarszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - W Ministerstwie Rozwoju trwają prace legislacyjne w zakresie prawa własności przemysłowej oraz rzeczników patentowych, mające na celu m.in. uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę.

"W Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace nad 11 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE" – czytamy w komunikacie.

Według resortu, część zmian stanowi znaczące udogodnienie dla MŚP m. in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę. Inne zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji Unii Europejskiej (UE), co pozwoli m. in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej.

"Wg stanu na 13 września 2016 r. z 15 projektów rozporządzeń z sukcesem zostało podpisanych już 6. Pozostałe projekty znajdują się na ostatnich etapach prac legislacyjnych i spodziewamy się, że nowe przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie" – czytamy dalej.

Wśród projektowanych regulacji znajdują się przepisy wprowadzające szereg usprawnień w procesie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Według resortu, projektowane zmiany ujednolicą system naliczania opłat i obniżą wysokość opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych. Będzie to możliwie poprzez zgłaszanie znaków towarowych także tylko do jednej klasy, a opłaty będą pobierane w takiej samej wysokości za każdą klasę towarową (aktualnie trzeba zgłaszać znaki towarowe jednocześnie do trzech klas i wnieść opłatę za trzy klasy).

"Opłata za zgłoszenie znaku towarowego zostanie obniżona z 550 zł do 450 zł. Projektowane rozporządzenie obniży opłaty za ochronę znaku towarowego za każdą klasę towarową powyżej trzech klas z kwoty 450 zł do kwoty 400 zł. Projekt zakłada zmniejszenie opłat za ochronę wzorów przemysłowych za pierwsze dwa pięcioletnie okresy ochrony. Za I okres ochronny z 400 zł do 150 zł i za II okres ochronny z 1 000 zł do 250 zł, czyli łącznie o 1 000 zł" – podano również.

Resort podkreślił również, że na zaawansowanym etapie prac znajduje się także projekt ustawy zmieniającej ustawę o rzecznikach patentowych dotyczący zmiany stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych.

"Projekt jest odpowiedzią na uwagi Komisji Europejska, która zarzuciła Polsce naruszenie dyrektywy usługowej w zakresie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych i wezwała do podjęcia działań eliminujących to uchybienie" – podano również.

(ISBnews)