W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,8% i wyniosło 4 212,56 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się i wyniosło  5 760,7 tys. osób, podano w komunikacie.

Dwunastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia zwiększył się o 3,2-3,3% r/r, przy średniej na sektorze przedsiębiorstw wyniósł 3,3% r/r w sierpniu (wobec wzrostu o 3,2% r/r w lipcu br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w sierpniu zwiększyło się o 4,4-5,4% r/r, przy średniej na poziomie 5% r/r (wobec 4,8% wzrostu w lipcu br.).