PGS Software 

PGS Software podjął uchwałę, w której zwraca się do rady nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie propozycji zarządu dotyczącej wypłaty zaliczki w wysokości 12 groszy na akcję na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, podała spółka. Dzień ustalenia praw do dywidendy proponowany jest na 4 listopada 2016 r., a dzień wypłaty - na 21 listopada 2016, podano w komunikacie.

Braster 

Braster podpisał ze spółką Rosti Bianor umowę dotyczącą wstępnych warunków produkcji 30 tys. urządzeń Braster, podała spółka. "Podpisanie przedmiotowej umowy umożliwiło emitentowi złożenie w dniu 16 września 2016 roku do Rosti formalnego zamówienia na wyprodukowanie 30 tys. sztuk urządzeń Braster. Zawarcie umowy i złożenie zamówienia jest zwieńczeniem dotychczasowych wspólnych prac nad industrializacją urządzenia i umożliwia produkcję urządzeń przeznaczonych do sprzedaży" - czytamy w komunikacie. 

Vivid Games 

Vivid Games zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w piątek, 30 września, podała spółka. "Wnioskowana data pierwszego dnia notowania akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to 30.09.2016 roku" - podano w komunikacie. Zarząd złożył także wniosek o zakończenie notowania akcji serii A, B, C oraz D spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z dniem poprzedzającym dzień notowania instrumentów finansowych spółki na rynku regulowanym GPW.

Libet 

Rada nadzorcza spółki Libet powołała zarząd na kolejną kadencję w dotychczasowym dwuosobowym składzie obejmującym następujące osoby: Thomas Lehmann - jako prezes zarządu, Ireneusz Gronostaj - jako członek zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki powołała na kolejną wspólną kadencję obecny zarząd spółki w składzie: Thomas Lehmann - prezes zarządu; Ireneusz Gronostaj - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. 

Zobacz też rekomendacje 

Mercator Medical 

Mercator Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł/ szt., podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%. >>>>  

Alior Bank 

Prospekt emisyjny Alior Banku dotyczący publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800 mln zł wygasł w piątek, podała instytucja. >>>>  

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii EA o łącznej wartości nominalnej równej 30 000 000 zł, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 58,46%, podano również. >>>> 

PKP Energetyka 

CVC Capital Partners nie zna treści złożonego pozwu o stwierdzenie nieważności prywatyzacji PKP Energetyka, ani żadnych okoliczności procesu prywatyzacyjnego, które by go uzasadniały, poinformował przedstawiciel funduszu Krzysztof Krawczyk. >>>>  

Famur  

Oferta konsorcjum firm Famur (lider konsorcjum) oraz Kopex Machinery (partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę nowego wysokowydajnego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem dla Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. za kwotę 72 422 800,00 zł, podała spółka. >>>>  

Action 

Na mocy instrukcji wysłanej przez HSBC Bank Polska, kontrahenci Action objęci umową cesji zobowiązani są do spłacania wierzytelności przysługujących spółce na należące do spółki rachunki w tym banku, podała spółka. >>>>  

Sędzia-komisarz na wniosek zarządcy przedłużył terminy na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności Action do 31 października oraz oraz spisu masy sanacyjnej - do 15 października, podała spółka. >>>> 

EFE 

EFE Romania - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - nabyła prawa autorskie do prototypowego drona, podała spółka. Uruchomienie masowej produkcji planowane jest na 2017 r. >>>>   

OT Logistics 

OT Logistics otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad STK oraz Koleją Bałtycką, a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics, podała spółka. Uzyskanie tej zgody stanowi spełnienie kolejnego z warunków zawieszających umowy. >>>> 

Projprzem  

Zarząd Projprzemu uważa, że cena w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile (GK Immobile) znacznie odbiega od wartości godziwej a samo wezwanie ma negatywny wpływ na interes Projprzemu, podała spółka. >>>> 

Marvipol 

Projekt 07 - spółka z Grupy Marvipol - podpisała umowę kupna parceli o powierzchni 8 tys. m2, zlokalizowanej w rejonie ulic Puławskiej i Bażanciej w południowej części Warszawy za 11,2 mln zł, podała spółka. Na nieruchomości Grupa Marvipol zamierza wybudować salon Jaguar Land Rover typu 3S (sprzedaż, serwis, części zamienne). Obiekt zostanie oddany do użytku w 2018 r. >>>>  

Reino Dywidenda Plus 

Reino Dywidenda Plus odstąpił od oferty publicznej, podała spółka. Jako powód podano obecną sytuację na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji instytucji typu REIT. >>>>   

Energa, Enea 

Energa i Enea podpisały list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), podały spółki. Nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 5,5-6 mln zł/MW. >>>> 

Energa 

Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. >>>> 

Synthos  

Akcjonariusze Synthosa zdecydowali o zmniejszeniu kapitału zapasowego o 1,09 mld zł i przeznaczeniu tej kwoty na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

Kruk 

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 350 000 obligacji serii AB4 o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka. >>>>  

Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne w złotych lub w euro, podała spółka >>>> 

Komputronik   

Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG) umorzył postępowanie przeciwko Komputronikowi z powództwa Clean & Carbon Energy (CCE) w sprawie o zapłatę 28,5 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podała spółka. >>>>  

PGE 

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosła 34,7 TWh w okresie styczeń-sierpień 2016 r. (wobec 37,3 TWh rok wcześniej), w tym z węgla brunatnego 24,1 TWh (26,5 TWh rok wcześniej), podała grupa na podstawie szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych. >>>>