W ocenie analityków w centrum wydarzeń w tym tygodniu znajdą się dwa bank centralne: Fed i Bank Japonii, a ich decyzje będą determinować zachowania rynków finansowych zarówno przed opublikowaniem komunikatów, jak i po ich opublikowaniu. Dodają, że publikowane w tym tygodniu dane z Polski nie powinny mieć dużego wpływu na krajowe aktywa.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA I SPRZEDAŻ DETALICZNA

W poniedziałek o godz. 14.00 GUS opublikuje dane dotyczące produkcji przemysłowej, cen produkcji oraz sprzedaży detalicznej w sierpniu. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewają się że produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 5,8 proc. rdr, a ceny produkcji spadły rdr o 0,1 proc. Szacują również, że sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 4,8 proc. rdr i o 0,4 proc. mdm

W lipcu produkcja przemysłowa spadła o 3,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 10,1 proc. Ceny produkcji przemysłowej w lipcu spadły rdr o 0,4 proc. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 2,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,5 proc.

Analitycy zwracają uwagę, że po ostatniej stabilizacji kursu złotego dobre dane z polskiej gospodarki mogą przejściowo wesprzeć polską walutę.

POSIEDZENIE NARODOWEGO BANKU WĘGIER

We wtorek o godz. 14.00 Narodowy Bank Węgier (NBH) ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Benchmarkowa stopa procentowa wynosi obecnie 0,90 proc. i analitycy spodziewają się, że pozostanie ona bez zmian. Ekonomiści z Goldman Sachs oczekują utrzymania aktualnej akomodacyjnej polityki NBH bez zmian w 2017 r.

Głównym źródłem niepewności wskazywanym przez analityków jest decyzja dotycząca skali ograniczenia wielkości 3-miesięcznych depozytów.

POSIEDZENIE REZERWY FEDERALNEJ

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia dla rynków będzie środowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek oczekuje braku podwyżki głównej stopy procentowej funduszy federalnych, która wynosi obecnie od 0,25 proc. do 0,5 proc. Za tym scenariuszem przemawiają ostatnie wypowiedzi niektórych członków Fed, którzy wskazywali na wciąż niepewną ścieżkę wzrostu inflacji w USA.

Mimo to, uwadze rynków nie umknęły sprzeczne sygnały płynące z Fed dotyczące ścieżki podwyżek stóp w dalszej części roku – tuż przed ciszą medialną, obowiązującą członków Fed przed posiedzeniem, niektórzy z nich opowiedzieli się za szybszym zacieśnianiem polityki monetarnej w Stanach.

Rynek bierze pod uwagę również niektóre dane z gospodarki amerykańskiej, które rozczarowały względem oczekiwań, np. sprzedaż detaliczna w sierpniu czy wskaźniki aktywności ISM. Niejednoznaczne były również dane z amerykańskiego rynku pracy z ostatnich miesięcy.

Jeżeli Fed nie zaskoczy inwestorów, to w centrum zainteresowania znajdzie się nowa prognoza makroekonomiczna amerykańskiego banku centralnego oraz ewentualne modyfikacje w dotychczasowych sformułowaniach zawartych w komunikacie po posiedzeniu.

Na rynku panuje przekonanie, iż zmianie ulegnie mediana przewidywań podwyżek (tzw. „wykres kropkowy”), czyli, że większość członków Komitetu Otwartego Rynku będzie oczekiwać jednej podwyżki stóp w 2016 r. a nie dwóch jak do tej pory. Uwagę zwróci również mediana przewidywań podwyżek na 2017 r., która do tej pory wskazuje na 3 podwyżki oraz pierwsze prognozy dotyczące 2019 r.

Już po posiedzeniu w piątek aż czworo członków Fed będzie miało okazję, by publicznie zabrać głos - Patrick Harker, Loretta Mester, Dennis Lockhart oraz Robert Kaplan.

W nadchodzącym tygodniu poznamy także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości – we wtorek wydane pozwolenia na budowę oraz rozpoczęte budowy domów, a w czwartek dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym.

Analitycy wskazują, że zaostrzenie retoryki przez Fed może spowodować powrót złotego w okolice 4,35 za euro. oraz dalsze osłabienie polskich obligacji.

POSIEDZENIE BANKU JAPONII

W środę przed posiedzeniem Fed decyzję o poziomie stóp procentowych ogłosi Banku Japonii (BoJ). Rynek nie oczekuje zmian w dotychczasowej polityce monetarnej BoJ, choć na początku września Haruhiko Kuroda, prezes BoJ, powiedział, iż nadal istnieje duża przestrzeń do dalszego luzowania w Japonii, a nowe narzędzia polityki monetarnej „nie powinny nie znajdować się na stole”.

W centrum uwagi będzie także publikacja przeglądu dotychczasowej polityki japońskiego banku centralnego. We wrześniu Kuroda powiedział, iż przegląd skupi się na czynnikach, które przeszkadzają w osiągnięciu 2-proc. celu inflacyjnego banku centralnego. Ponadto przegląd będzie zawierać rachunek korzyści i kosztów prowadzenia polityki niskich stóp procentowych pod kątem zapewnienia płynności na rynku oraz zysków instytucji finansowych.

W środę opublikowany zostanie również bilans handlowy Japonii za sierpień.

AUKCJA ZAMIANY

Na czwartek zaplanowana jest przez Ministerstwo Finansów aukcja zamiany. W ocenie analityków będzie ona testem nastojów względem polskich obligacji po wzroście rentowności w ostatnich tygodniach. Analitycy spodziewają się, że MF zaoferuje obligacje 5-letnie oraz serie zmiennokuponowe (szczegóły aukcji MF poda we wtorek).

PROTOKÓŁ Z WRZEŚNIOWEGO POSIEDZENIA RPP

W czwartek o godz. 14.00 opublikowany zostanie protokół z wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

W komunikacie po wrześniowym posiedzeniu RPP podtrzymała, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej. Dodano, że w kolejnych kwartałach wzrost dynamiki cen będzie wspierany przez stabilny wzrost PKB.

Na konferencji prasowej po wrześniowym posiedzeniu prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nie spodziewa się, żeby RPP podjęła decyzję w sprawie obniżek stóp procentowych. Dodał, że zastanawia się raczej, kiedy zacząć cykl podwyżek, np. pod koniec 2017 r.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu ubiegłego roku, obniżając je o 50 pb.

EUROPA – WSTĘPNE ODCZYTY PMI

W Europie ważne będą piątkowe wstępne odczyty PMI za wrzesień z Niemiec, Francji oraz strefy Euro. Rynek oczekuje, iż w Niemczech odczyty PMI w przemyśle i usługach będą nieco niższe niż miesiąc wcześniej, ale pozostaną ponad granicą 50 pkt. i wyniosą odpowiednio 53,1 pkt. oraz 52,1 pkt. Oczekiwania dla strefy euro są na podobnym poziomie co odczyty z sierpnia: dla przemysłu 51,5 pkt, a dla usług 52,8 pkt.

W czwartek podczas konferencji we Frankfurcie głos zabierze prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, a dla strefy euro podany zostanie wstępny odczyt zaufania konsumentów za wrzesień.

W piątek przeglądu oceny kredytowej Niemiec dokona Fitch, a Moody’s zajmie się ratingiem Wlk. Brytanii.

BEZROBOCIE W POLSCE

W piątek o godz. 10.00 GUS poda dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. Z konsensusu opracowanego przez PAP wynika, że w sierpniu bezrobocie spadnie do 8,4 proc. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 8,6 proc. wobec 8,8 proc. w czerwcu.