Roczny plan, założony w ustawie budżetowej na 2016 r. to 5.500,0 mln zł. (PAP)