Według danych KNF dodatkowo dwa banki wypłacą 1.342,6 mln zł z nierozdysponowanego zysku z 2014 r.

KNF podał, że spośród banków komercyjnych 33 banki osiągnęły w 2015 roku zysk w wysokości 12.543,9 mln zł, a 5 banków odnotowało łączną stratę w wysokości 487,1 mln zł.

Komisja poinformowała, że nierozdysponowana pozostała część zysku banków wypracowanego w 2015 r. w wysokości 1.552,1 mln zł (12,4 proc.), która zalicza się do funduszy własnych banków.

Pozostawiony zysk (6.011,6 mln zł) został natomiast w większości zaklasyfikowany do funduszy zapasowych (52,1 proc.) i do funduszy rezerwowych (43,4 proc.).

Wyliczenie KNF sporządzono przy założeniu, że PKO BP wypłaci dywidendę.

W czerwcu bank ten informował, że zarząd rekomenduje warunkowo przeznaczenie na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł na akcję. Jeśli jednak do 8 grudnia bank przeprowadzi akwizycję lub nastąpią zmiany regulacyjne, dywidendy nie będzie.

Banki komercyjne na koniec czerwca 2016 r. posiadały współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 15,73 proc., a poziom łącznego współczynnika kapitałowego wynosił 17,38 proc.

KNF ocenia, że poziom adekwatności kapitałowej banków komercyjnych jest nadal zadowalający.

"Od początku roku zauważalny jest stopniowy wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego" - napisano w raporcie.

"Należy mieć jednak na uwadze, że poziomy tych współczynników nie należą do najwyższych w UE. Większość sektorów bankowych państw UE ma bowiem wyższe średnie współczynniki niż polski sektor bankowy" - dodano.(PAP)