Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły o 0,1 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -0,1 -0,3 -0,5* -0,1
górnictwo i wydobywanie -0,3 -1,0 -1,0* 3,4*
przetwórstwo przemysłowe 0,2 -0,3 -0,2 -0,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -2,6 0,1 -3,0* -0,5*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,2 0,1 1,2 0,2
PRODUKCJA BUDOWLANA -0,2 0,1 -0,4 0,1

* - dane skorygowane

(PAP)