GUS podał też, że według wstępnych danych w sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1 proc. w porównaniu z sierpniem 2015 r.

Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2 proc. W okresie styczeń–sierpień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,9 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,3 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,6 proc. (spadek w ub. roku - o 0,4 proc).