"1. Zmniejsza się kwotę kapitału zapasowego Synthos S.A. utworzonego z zysków z lat ubiegłych do kwoty 13 232 500,00 zł. 2. Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości 1 094 000 000,00 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy" – czytamy w uchwale.

W kolejnej uchwale zdecydowano o dodaniu do statutu artykułu 23, który zakłada m.in., że czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, fundusz inwestycji, dodatkowy kapitał rezerwowy, dywidendę lub inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia. Nowy artykuł statutu zezwala także na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Na początku sierpnia br. akcjonariusz Synthosa, FTF Galleon, złożył wniosek zmieniający wcześniejszy wniosek w zakresie proponowanego porządku obrad NWZ Synthosa. Galleon wnioskował, by głosowaniu poddać zmianę przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy i/lub zaliczki na poczet dywidendy. FTF Galleon posiada 51,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2015 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,06 mld zł.

(ISBnews)