Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0,25 do 0,5 proc.

Mediana przewidywań członków Fed co do podwyżek stóp do końca 2016 r. spadła do 0,625 proc. z 0,875 proc. w czerwcu i sugeruje jedną podwyżkę w przeciągu dwóch następnych posiedzeń Fed w tym roku.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.