"Wypłacona zostanie: w części stanowiącej kwotę 5 039 137,00 zł, co stanowi połowę zysku netto osiągniętego za okres 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. […], w pozostałej części, tj. w kwocie 4 206 924,59 zł z utworzonego […] kapitału rezerwowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki zwrócił się o upoważnienie do samodzielnego określenia dnia ustalenia prawa do zaliczki (dnia dywidendy) oraz dnia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, podano również.

W lipcu spółka zapowiadała, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości od 90% do 100% zysku netto. Wypłata będzie następowała dwa razy w roku - po publikacji wyników za pierwsze i drugie półrocze.

FAM GK działa na rynku usług zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. FAM GK szacuje, że posiada ok. 10% udziałów w polskim rynku usług cynkowniczych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)