"Cele finansowe 2019: Wzrost aktywów (floty pojazdów) o min. 10% rocznie do 2019 r., potencjał do wzrostu rentowności kapitału własnego o min. 3 pkt proc. na koniec 2019 r." - czytamy w prezentacji poświęconej strategii.

"Powyższe cele finansowe przygotowane są w oparciu o poniższe założenia Zarządu dotyczące rozwoju rynku leasingu oraz rynku sprzedaży samochodów:

• Sprzedaż nowych samochodów - średnioroczny wzrost w okresie 2015-2019 na poziomie 5%

• Import używanych samochodów - średnioroczny wzrost w okresie 2015-2019 na poziomie 3%

• Rynek leasingu samochodów - średnioroczny wzrost w okresie 2015-2019 na poziomie 20%

• Rozwój branży - CFM średnioroczny wzrost floty FSL w okresie 2015-2019 na poziomie 7%" - napisała spółka w komunikacie.

W ocenie zarządu, w najbliższych latach dojdzie do zmian w procesie sprzedaży samochodów do klientów detalicznych w Polsce, które są efektem zmiany w postrzeganiu samochodu przez klientów. "Zgodnie z globalnymi trendami samochód będzie narzędziem użytkowym zapewniającym mobilność, a kluczowymi parametrami w decyzjach zakupowych będą total cost of ownership, czyli łączne koszty związane z użytkowaniem samochodu oraz elastyczność wymiany starego samochodu na nowy" - wskazano w komunikacie.

PCM zamierza skoncentrować działania sprzedażowe i marketingowe na sektorze MiS i klientach detalicznych na bazie nowych i istniejących produktów. Kolejne założone działania to: rozwój produktów dla sektora MiS i klientów detalicznych bazujących na programach private label oraz rozwój produktów typy abonament, zmiana modelu dystrybucji - stopniowe przekierowanie sprzedaży spółki do kanału online oraz rozwój technologii - rozszerzenie kompetencji w oferowaniu produktów spółki w kanale online, podano także w komunikacie.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.

(ISBnews)