"W związku z wypłatą w poprzednich okresach zakumulowanych zysków, zarząd modyfikuje założenia polityki dywidendowej ogłoszonej raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku. Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Prime Car Management za dany rok obrotowy" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2015 r. PCM zapowiadało, że ogólnym założeniem polityki spółki w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki. Jak wówczas podano, zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie co najmniej na poziomie 100% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy oraz z zastrzeżeniem dokonania transakcji akwizycyjnej floty pojazdów o rozmiarze przekraczającym 4 tysiące pojazdów.

W czerwcu br. akcjonariusze PCM postanowili wypłacić dywidendę w wysokości 65,5 mln zł, składającą się z kwoty w wysokości 31,0 mln zł stanowiącej zysk netto za 2015 r., przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, oraz kwoty w wysokości 34,45 mln zł, stanowiącej kwotę przeniesioną z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy, co oznacza że na jedną akcję przypadło 5,5 zł.

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze PCM uchwalili wypłatę dywidendy w wysokości 62,64 mln zł, czyli 5,26 na jedną akcję. Wcześniej zarząd PCM rekomendował przeznaczenie 42,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, czyli 3,61 zł na akcję.

PCM odnotował 38,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 62,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 31,05 mln zł wobec 57,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.

(ISBnews)