W sierpniu Kancelaria Prezydenta złożyła do Sejmu projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Kancelaria szacowała wówczas, że koszty tej operacji dla banków wyniosą 3,6-4 mld zł.

Narodowy Bank Polski szacował, że koszty wdrożenia projektu ustawy mogą być nawet ponad dwa razy wyższe niż zakładane 3,6-4 mld zł

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że NBP podtrzymuje swój pozytywny stosunek odnośnie idei prezydenckiej ustawy dotyczącej kredytów walutowych i popiera ten projekt, a uwagi NBP do projektu mają charakter techniczny.

Związek Banków Polskich negatywnie oceniał ten projekt i szacował, że koszt wdrożenia ustawy w zaproponowanej wersji, w zależności od wysokości stosowanych spreadów, wyniesie 7,7-14 mld zł.(PAP)