TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA - POGORSZENIE

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 7,7 (przed miesiącem plus 8,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,7 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 9,0 proc. (w sierpniu odpowiednio 17,4 proc. i 9,3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne i lepsze niż przed miesiącem, przy utrzymujących się optymistycznych prognozach w tym zakresie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że odnotowywany jest nieco wolniejszy niż przed miesiącem wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają wzrost zatrudnienia. Podobnie jak w sierpniu, przedsiębiorcy oczekują niewielkiego spadku cen.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA - POGORSZENIE

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 0,3 (przed miesiącem plus 5,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,4 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 13,2 proc. (w sierpniu odpowiednio 15,3 proc. i 10,3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż w sierpniu, prognozy w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi" - napisano.

"Dyrektorzy jednostek spodziewają się dalszych redukcji zatrudnienia. Zapowiadany nieznaczny spadek cen jest nieco większy od spodziewanego w sierpniu" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA - POPRAWA

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15,0 (przed miesiącem plus 14,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,5 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 6,4 proc. (w sierpniu odpowiednio 22,1 proc. i 7,3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymują się korzystne diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. W najbliższych trzech miesiącach można się spodziewać, że popyt będzie rosnąć podobnie jak tego oczekiwano w sierpniu. Prognozy sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

Z badania wynika, że odnotowywany jest nieco mniejszy niż w sierpniu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia (nieznacznie mniejszy od prognozowanego przed miesiącem) oraz spadek cen.

FINANSE I UBEZPIECZENIA - POGORSZENIE

"We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 24,0 (przed miesiącem plus 28,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 28,6 proc, badanych firm, a jej pogorszenie – 4,7 proc. (w sierpniu odpowiednio 32,0 proc. i 3,5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Choć bieżący popyt oceniany jest pozytywnie i podobnie jak przed miesiącem, to diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od sygnalizowanych w sierpniu. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć sprzedaży lepsze, a popytu i sytuacji finansowej – nieznacznie gorsze od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, większe od planowanych w sierpniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się dalszego wzrostu cen usług" - dodano. (PAP)