"Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez zarząd, w szczególności: poszukiwanie inwestora dla spółki, emisja prywatna akcji spółki, zawarcie aliansu z inwestorem strategicznym (branżowym lub finansowym) lub dokonanie transakcji o innej strukturze" - czytamy w komunikacie.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd nie zostały dotychczas podjęte, nie ma też pewności czy lub kiedy taka decyzja zostanie podjęta przez zarząd spółki w przyszłości, podano także.

Medort poinformował, że zarząd będzie przygotowywał odpowiednie materiały informacyjne w celu ich udostępnienia zainteresowanym inwestorom. W ramach przeglądu opcji strategicznych wybrane podmioty będą mogły zostać dopuszczone do przeprowadzenia badania stanu spółki i jej grupy kapitałowej.

Medort S.A. w innym komunikacie podał prognozy na temat znormalizowanego wyniku operacyjnego EBITDA grupy kapitałowej za lata 2016-2017.

W ocenie zarządu, EBITDA Grupy za 2016 rok wyniesie 18,3 mln zł, a za 2017 rok będzie to 28,3 mln zł, przy czym prognozowana na przyszły rok wartość dotyczy wzrostu organicznego na poziomie 22,9 mln zł oraz dodatkowych inicjatyw organicznych na poziomie 5,4 mln zł.

"W przypadku realizacji planowanych akwizycji w roku 2017, prognozowana EBITDA grupy kapitałowej za rok 2017 wzrośnie dodatkowo o 7,3 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach kwartalnych i w takich okresach będzie prezentowała ewentualne korekty, podano także.

Grupa Medort specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i sprzedaży detalicznej sprzętu medycznego, nieinwazyjnego sprzętu ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz obuwia profilaktycznego.

(ISBnews)