"Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 29 września 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki QUBICGAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLQBCGM00018":

a) 6 940000 akcji serii B,

b) 2 100 000 akcji serii C" – czytamy w komunikacie.

W końcu maja br. QubicGames przydzieliła łącznie 2,1 mln szt. akcji serii C w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskała z niej środki w wysokości 4,2 mln zł. Spółka podawała wówczas, że planuje zadebiutować na rynku NewConnect do końca II kw. 2016 r.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac.

(ISBnews)