Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły o 4,2 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport spadły o 13,6 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)